Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

De persoonlijke lening, wat is het?

Door de jaren heen zijn er zeer veel verschillende kredietvormen op de markt verschenen. Elke kredietvorm beschikt uiteraard over diens eigen specifieke voor- en nadelen, maar geen enkele heeft er de persoonlijke lening van haar troon kunnen stoten. De persoonlijke lening blijft dan ook tot op de dag van vandaag nog steeds veruit het populairst. Hier zijn bijzonder veel goede redenen voor aan te halen. Denk hierbij niet alleen aan de vastgestelde aflossingstermijn, maar ook aan de lage rente evenals de zekerheid voor zowel de verstrekker als de afnemer van het krediet. Bent u eveneens geïnteresseerd in het afsluiten van een persoonlijke lening? Dan kan de informatie op deze pagina voor u ongetwijfeld zeer interessant blijken.

Gegarandeerd de laagste rente

Het eerste waar u rekening mee zult willen houden op het ogenblik dat u er voor kiest om een lening af te sluiten is uiteraard het prijskaartje dat er aan verbonden is. Op dit vlak zit u met een persoonlijke lening helemaal goed. Deze kredietvorm staat er namelijk om bekend kredietnemers altijd de scherpste rente te garanderen. Dit heeft uiteraard voor een groot deel te maken met het feit dat de kredietverstrekker kan rekenen op een vrij aanzienlijke zekerheid. In vergelijking met een doorlopend krediet beschikt een persoonlijke lening dan ook over een vastgesteld verloop waar eigenlijk niet of slechts zeer beperkt van kan worden afgeweken. De kans dat het op een bepaald ogenblik fout gaat met het aflossen van een persoonlijke lening is dan ook zeer beperkt te noemen.

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan

Kredietspotter
Kredietspotter Rente vanaf 4.5%!

Geen mogelijks hoger uitvallende kosten

Wat de rente betreft op een persoonlijke lening kunt u bovendien rekenen op nog een extra interessant voordeel. In vergelijking met andere kredietvormen is het namelijk zo dat de rente op een persoonlijke lening altijd is vastgesteld. Dit betekent dat u tijdens de looptijd van de kredietovereenkomst niet hoeft te vrezen voor een plotse verhoging van de kosten. Op deze manier kan de stabiliteit van uw financiële situatie altijd worden gegarandeerd.

Meteen het volledige bedrag op uw bankrekening

Indien u er voor kiest om een persoonlijke lening af te sluiten hoeft u in vergelijking met andere leningen nooit te wachten om de beschikking te hebben over het volledige, aangevraagde krediet. Met andere woorden, vanaf het ogenblik dat het krediet wordt goedgekeurd zult u het volledige bedrag op de door u aangegeven bankrekening ontvangen. U kunt vervolgens meteen het geld gaan gebruiken. Let wel op, het aflossen van het krediet begint reeds de maand die volgt op het ogenblik dat het geld naar u is overgemaakt. Hou er dus rekening mee dat er vanaf dit ogenblik maandelijks voldoende financiële middelen voor handen moeten zijn voor het aflossen van het afgesloten krediet.

Een vastgestelde aflossingstermijn

Veel mensen houden er niet van om schulden te hebben. Dit is bovendien al helemaal het geval wanneer de schulden moeten worden gemaakt bij een bank. Jammer genoeg heeft u in bepaalde omstandigheden geen alternatief voor handen. In dat geval is het vooral belangrijk om er zeker van te zijn dat het afsluiten van een lening u niet (nog) dieper in de financiële problemen duwt. Veel mensen sluiten immers leningen af met een flexibele looptijd, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet om er vervolgens achter te komen dat ze helemaal niet aan de hoge kosten weten te voldoen. Bovendien kan het aflossen van een dergelijke lening zo lang worden uitgesteld tot er geen licht meer brandt aan het einde van de tunnel.

Door te kiezen voor een persoonlijke lening kiest u op dit vlak dan ook altijd voor zekerheid. De vastgestelde aflossingstermijn waar bij een persoonlijke lening niet van kan worden afgeweken zorgt er immers voor dat u steeds op de vooropgestelde einddatum al uw schulden heeft afbetaald.

Zijn er ook nadelen verbonden aan de persoonlijke lening?

Bovenstaande voordelen zullen voor veel mensen ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. Toch zijn er ook enkele nadelen waar u graag even bij stil zult willen blijven staan. Het strikte karakter van een persoonlijke lening zorgt er namelijk voor dat er veelal op geen enkele manier van de geldende kredietvoorwaarden kan worden afgeweken. Dit geldt niet uitsluitend voor wat de einddatum van de kredietovereenkomst betreft, daarnaast kunnen ook tussentijds afgeloste bedragen niet meer terug worden opgevraagd. Beschikt u op een zeker ogenblik bovendien over wat extra financiële middelen en zou u graag de afgesloten, persoonlijke lening versneld willen terugbetalen? Dan is dat veelal niet mogelijk, tenzij u er mee akkoord gaat om een aanzienlijke boete te betalen. Ga er dus bij het afsluiten van een persoonlijke lening altijd vanuit dat het zoals in de kredietovereenkomst aangegeven verloop dient te worden gerespecteerd.

Wat maakt een persoonlijke lening nu interessanter dan een doorlopend krediet?

Doorheen deze pagina hebben we reeds verschillende keren de vergelijking gemaakt tussen de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Wat maakt het afsluiten van een persoonlijke lening nu echter concreet interessanter? Indien u er voor kiest om een persoonlijke lening af te sluiten, dan kiest u niet alleen voor lage kosten, maar ook voor zekerheid. Veel mensen gaan een financiële verplichting aan tegenover een bank die ze niet kunnen nakomen. Het gevolg daarvan is dat ze al snel in de financiële problemen terechtkomen. Door te kiezen voor een persoonlijke lening is dit risico echter zeer beperkt. Niet alleen zijn de maandelijkse aflossingen vrij beperkt waardoor ze betaalbaar zijn, daarnaast kunnen ook de kosten aanzienlijk worden gedrukt. Tel daar ook nog eens bij op dat de looptijd van uw kredietovereenkomst niet langer wordt gemaakt dan strikt noodzakelijk is en u bent relatief snel terug schuldenvrij.

Bovenstaande staat in schril contrast met de werkwijze van een doorlopend krediet. Bij deze kredietvorm is er dan ook zowel bij de kredietverstrekker als de kredietnemer geen sprake van ook maar enige vorm van zekerheid, in tegendeel. De einddatum van de lening is immers niet vastgesteld en bovendien kunnen ook de (sowieso reeds vrij hoge) kosten zomaar spectaculair stijgen. Wilt u er met andere woorden ondanks het afsluiten van een lening toch zeker van zijn dat u kunt blijven rekenen op een stabiele financiële situatie? Zou u bovendien ook gewoon rustig willen kunnen slapen zonder te moeten vrezen voor plots veel hoger uitvallende kosten? In al deze gevallen is het afsluiten van een persoonlijke lening voor u ongetwijfeld de beste keuze.

Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.