Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Gevaren van een variabele rente

Wanneer je vandaag de dag de laagst mogelijke basisrente wil bekomen wordt het steeds aangeraden om te kiezen voor een variabele rentevoet. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Wanneer je er voor kiest om een krediet af te sluiten met een vaste rentevoet ligt het volledige renterisico immers bij de bank. Met andere woorden, stijgt de marktrente in tussentijd, dan kan de bank deze verhoging niet doorrekenen waardoor ze dus kan worden opgezadeld met bepaalde verliezen. Wanneer er wordt gekozen voor een variabele rente is dat niet het geval en wordt het renterisico eigenlijk gedeeld door de beide partijen. De rente kan in dat geval immers dalen, waardoor een voordeel wordt verkregen voor de kredietnemer, maar ze kan ook stijgen. Dit laatste speelt uiteraard in de kaart van de kredietverstrekker in kwestie. Wil je graag een lening afsluiten met een variabele rente, maar wil je er zeker van zijn dat je, je optimaal bewust bent van de mogelijke gevaren die dit met zich meebrengt? We zetten alle risico's van een variabele rente even voor jou op een rijtje.

Geen enkele zekerheid

Er bestaan twee verschillende soorten kredietnemers. De eerste kredietnemer is deze die kiest voor zekerheid. Hij (of zij) zal evenwel nooit kiezen voor het afsluiten van een lening met een variabele rente, eenvoudigweg omdat het op voorhand niet duidelijk is waar je uit kan komen. Anderzijds is er ook de kredietnemer die wel een beetje meer risico durft te nemen wanneer daar een financieel voordeel tegenover staat. In het huidige economische klimaat ligt de rente dan ook zo laag dat er in principe al een zeer snelle en explosieve stijging nodig is om te maken te krijgen met een structureel extra verlies op middellange tot lange termijn. Zelfs wanneer de rente bij een krediet met een looptijd van tussen de 5 en 10 jaar bijvoorbeeld enkele jaren stijgt is de kans dan ook zeer groot dat je nog steeds te maken hebt met een variabele rente die gemiddeld lager ligt in vergelijking met een intrest die is vastgesteld.

Extra waakzaamheid bij meerdere kredieten

Het afsluiten van een krediet met een variabele rente brengt zoals je reeds hebt kunnen lezen dus altijd de nodige financiële risico's met zich mee. Deze risico's worden bovendien uiteraard alleen maar groter op het ogenblik dat er meer dan één lening wordt afgesloten. Deze kans is niet onbestaande. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een autolening met een variabele rente af te sluiten, maar wat bovendien ook te denken van een consumentenkrediet en zelfs een hypotheek? Wanneer je bij al deze verschillende leningen kiest voor een variabele rente zal je uiteindelijk alleen maar kunnen vaststellen dat het bedrag dat je maandelijks moet afbetalen in het slechtste geval zomaar enkele honderden euro's duurder kan uitvallen. Het spreekt voor zich dat dit ook altijd de nodige risico's met zich meebrengt voor wat jouw financiële situatie betreft en deze zal je toch echt maar wat graag willen voorkomen.

Limieten van het renterisico

Het spreekt voor zich dat een krediet met een variabele rente eveneens over bepaalde voorwaarden beschikt die er voor moeten zorgen dat de kredietnemer een beetje wordt beschermd. Dit zorgt er voor dat het renteverschil nooit meer kan bedragen dan een bepaald vastgesteld percentage. Mocht deze limiet niet bestaan zou een lening met een afbetaling van 250 euro immers zomaar 500 of 750 euro kunnen worden. De mate waarin de maandelijkse afbetaling door de variabele rente kan stijgen (of dalen) wordt altijd vastgesteld in de kredietvoorwaarden. Is er toch geen sprake van een limiet? Wees er dan zeker van dat je het risico van een mogelijke explosieve stijging van de rente incalculeert in je financiële situatie.

Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.