Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Woning kopen met starterslening

Startersleningen waren erg populair en bedoeld om de woningmarkt weer op gang te laten komen. Tegen een scherpe rente kon een hypotheekbedrag geleend worden waardoor starters op de woningmarkt sneller een plek konden vinden. In 2010 was het budget echter op en is er tot nu toe geen nieuw budget aangesteld.

Woning kopen met starterslening

Het ministerie van VROM heeft in 2007 voor het eerst de starterslening geintroduceerd, waarbij er een bedrag van veertig miljoen euro aan de gemeenten ter beschikking werd gesteld om een starterslening aan te bieden. Er zijn in een periode van drie jaar door de gemeenten al meer dan negenduizend leningen aan starters verstrekt.

Budget

Starterslening

In mei 2010 raakt het budget van de startersleningen op en is de vraag geweest of er weer een nieuw budget door de overheid wordt vrij gemaakt. Een groot aantal gemeenten hebben overigens zelf initiatieven ontwikkeld om starters de mogelijkheid te bieden goedkoop geld te lenen.

Gemeente

Er zijn nog altijd gemeenten, die wel over een deel van het budget beschikken om een starterslening te verstrekken, zoals in de gemeenten Amstelveen, Apeldoorn en Achtkarspelen. Om erachter te komen welke gemeenten nog een budget hebben voor een starterslening kan de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten geraadpleegd worden.

Starterslening aanvragen

Het is altijd mogelijk om bij de eigen gemeente na te gaan of men wel of niet in aanmerking komt voor een starterslening. Als dat zo is, dan dient het SVn aanvraagformulier te worden ingevuld, die door de gemeente verstrekt zal worden.

Corporatie starterslening

De Corporatie starterslening biedt de mogelijkheid om het verschil te lenen tussen de maximale hypotheek op basis van het inkomen en de koopprijs van het huis, waarbij er voor de maximale hypotheek rekening gehouden wordt met de normen van de NHG.

Aflossingsvrije en rentevrije periode

Er wordt bij een starterslening een aflossingsvrije en een rentevrije periode gehanteerd van een periode van drie jaar. De rentevaste periode is vastgesteld op vijftien jaar en de looptijd bedraagt maximaal dertig jaar. Het belangrijkste aspect van de starterslening is de mogelijkheid voor starters op de woningmarkt tegen voordelige voorwaarden geld te lenen.

Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.