Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Lichte stijging betalingsachterstanden bij geld lenen

Lichte stijging betalingsachterstanden bij geld lenen

Het afgelopen half jaar is het aantal geldleningen met een achterstand van betaling volgens het Bureau Krediet Registratie toegenomen met 0,02 procent tot 7,4 procent. Er is weliswaar sprake van een stijging, maar in vergelijking met de toename van de zes maanden daarvoor is er slechts sprake van een lichte stijging in betalingsachterstand op het gebied van geld lenen.

De tijd voor optimisme is echter nog niet aangebroken, want met betrekking tot het geld lenen mag er dan sprake zijn van een lichte stijging, maar op andere gebieden, zoals bij de zorgverzekering en incassobureaus stijgen de betalingsachterstanden fors. Het Bureau Krediet Registratie is voor het invoeren van een systeem met registratie van alle schulden, zodat het mogelijk is om probleemsituaties sneller te kunnen vaststellen.

Het BKR verstrekt informatie aan bij hen aangesloten organisaties, zoals banken, over leningen, die door consumenten zijn afgesloten. Op deze manier kunnen de aangesloten kredietverstrekkers hun oordeel op het gebied van geld lenen aan de consument baseren aan de hand van de verstrekte informatie. Er wordt dan beoordeeld of het gelet op de financiële situatie en bestaande leningen en achterstanden nog wel verantwoord is om een krediet te verstrekken. Schuldsituaties kunnen door de samenwerking tussen aangesloten organisaties en de BKR worden voorkomen net zoals de betalingsrisico’s voor de kredietverstrekker beperkt worden.

In totaal zijn er van negen miljoen personen gegevens bekend bij het Bureau Krediet Registratie. Elke consument die geregistreerd staat bij het BKR heeft een krediet, dat kan variëren van geld lenen tot het kopen op krediet bij één van de online thuiswinkels.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.