Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Werkgever betrekken bij schulden door geld lenen

Werkgever betrekken bij schulden door geld lenen

Meer en meer werknemers komen in een schuldpositie terecht als gevolg van geld lenen en betalingsachterstanden. De voorzitter van de branchevereniging voor de schuldhulpverlening is Joke de Kock. Zij is de mening toegedaan dat de werkgevers meer verantwoordelijkheid op zich moeten nemen als het gaat om medewerkers met schulden. Financiële problemen van medewerkers kunnen betrekking hebben op geld lenen of te laat of niet betalen van openstaande rekeningen.

Het gaat daarbij vooral om de uitzendbranche en om werkgevers, die bijvoorbeeld personeel vanuit een uitkeringspositie aannemen. Deze partijen zouden volgens de voorzitter van de branchevereniging meer oog moeten hebben voor de eventuele aanwezige financiële problemen van de medewerkers. Het nemen van verantwoordelijk voor werknemers met schulden door bijvoorbeeld geld lenen en betalingsachterstanden heeft ook een positief effect op het bedrijf. Mensen met financiële problemen, zoals schulden, zijn bijvoorbeeld vaak ziek en dat kost een bedrijf natuurlijk geld. Bij verzuim wordt echter vaker gevraagd naar lichamelijke klachten en niet naar de mogelijkheid van andere achterliggende problemen, zoals schulden. Mensen kunnen van financiële problemen echter letterlijk ziek worden en als die problemen worden opgelost, zullen de lichamelijke klachten ook kunnen verdwijnen.

Een mogelijkheid om als werkgever de verantwoordelijkheid te nemen voor werknemers met schulden als gevolg van het lenen van geld en het niet betalen van rekening is het aanbieden van een budgettraining. Werknemers met financiële problemen een budgettraining aanbieden heeft zowel op de werknemer als op het bedrijf een positieve uitwerking. Door middel van een budgettraining zullen de financiële problemen overigens niet in één keer verdwijnen, maar de situatie kan wel concreet aangepakt worden om de maandelijkse inkomsten en uitgaven onder controle te krijgen.


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.