Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Aflossingstermijn voor studenten die geld lenen wordt wellicht verlengd

Aflossingstermijn voor studenten die geld lenen wordt wellicht verlengd

Als het aan de coalitiepartijen PvdA en de VVD ligt, dan wordt aan studenten in de toekomst de gelegenheid geboden om langer te doen over de aflossing van het geld dat tijdens de studie is geleend. Het idee is afkomstig van de econoom Bas Jacobs en beide politieke partijen willen dat idee graag verder bekijken.

Met ingang van het studiejaar 2014-2015 is het de bedoeling dat studenten geld lenen voor hun studie op grond van een sociaal leenstelsel. Dat is in elk geval het voornemen van het kabinet. Op dit moment hebben studenten vijftien jaar de tijd om hun studielening af te lossen als de draagkracht groot genoeg is. Na afloop van deze termijn kan er kwijtschelding van het restant van de studieschuld plaatsvinden.

Het aflossen naar draagkracht zal in het huidige stelsel tot problemen kunnen leiden en bovendien zorgen hogere schulden ervoor dat er hoge kwijtscheldingen zullen komen. Het stelsel kan in dat opzicht veel simpeler worden gemaakt door gewoon de termijn van aflossing te verlengen. Het idee werd zelfs geopperd om de aflossingstermijn tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te laten doorlopen.

De studentenvakbond LSVB bekijkt de zaak van de andere kant en stelt dat een langere aflossingsperiode ook betekent dat er over een langere periode rente zal moeten worden betaald. Aangezien afgestudeerden met een laag inkomen niet voldoende kunnen aflossen, zal deze groep daar de dupe van worden. Overigens is er nog wel gepleit voor een verhoging van het drempelinkomen tijdens de hoorzitting.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.