Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Geld lenen via sociaal leenstelsel zorgt nu voor recordaantal studenten

Geld lenen via sociaal leenstelsel zorgt nu voor recordaantal studenten

Als gevolg van de invoering van het sociaal leenstelsel met ingang van het studiejaar 2014-2015 is het aantal inschrijvingen van studenten sterk gestegen. Er zijn dit jaar opvallend veel studenten die geen gebruikmaken van een zogenaamde vrij jaar na de middelbare schoolopleiding en voor het begin van de studie. Dat komt doordat het geld lenen via het sociaal leenstelsel na de invoering ervan het studeren duurder maakt, waarbij er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op het stelsel van studiefinanciering zoals dat nu en komende studiejaar nog van toepassing is.

Studenten die het studiejaar 2013-2014 gaan studeren krijgen nog studiefinanciering volgens het huidige stelsel, maar een jaar later wordt naar het er nu uitziet het sociale leenstelsel ingevoerd. Het aantal inschrijvingen van studenten is gestegen en dat is daardoor eenvoudig te verklaren. De toename komt neer op een stijging van twintig procent. Overigens heeft het aantal inschrijvingen dat nu bekend is ook te maken met de deadline waarvoor studenten zich bij de universiteit kunnen inschrijven. De deadline is naar voren gebracht en bovendien is het aantal studies waarvoor geloot moet worden eveneens gestegen, zodat een vroege aanmelding nodig is.

Als er met de twee aspecten van de deadline en loting rekening wordt gehouden, is er nog altijd een significante stijging van het aantal inschrijvingen van studenten ten opzichte van eerdere jaren. Het heeft er dus alle schijn van dat de invoering van het sociale leenstelsel studenten er toe aan zet om eerder met de studie te beginnen en zo aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering.