Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Weinig beweging in rente met betrekking tot geld lenen

Weinig beweging in rente met betrekking tot geld lenen

Als gevolg van de crisis daalt de rente op kapitaalmarkten al een aantal jaren, maar er is voor de consumenten die geld willen lenen weinig van een dalende rente te merken. De rente voor geld lenen in bijvoorbeeld de vorm van een doorlopend krediet of persoonlijke lening beweegt weinig voor consumenten. Banken kunnen echter wel goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt, maar de consument betaalt nog altijd een hoge prijs voor het lenen van geld.

Dat er weinig beweging is in de rente op leningen en kredieten voor consumenten is onder meer te verklaren door de beperkte concurrentie. Het blijkt dat de grote banken, zoals de Rabobank, ING en de ABN Amro het grootste deel van de leningen aan consumenten voor hun rekeningen hebben genomen, dat neerkomt op ongeveer tachtig procent. Dat leidt ertoe dat banken minder geneigd zijn om concurrerende tarieven aan consumenten te bieden. Overigens zijn er meerdere reden te noemen waarom de rente weinig daalt. Kredietverstrekkers moeten aan strenge eisen voldoen, zoals het aanhouden van een bepaald geldbedrag ten aanzien van de verstrekte kredieten.

Doordat de banken ook strengere eisen stellen aan consumenten worden er minder leningen verstrekt. Het risico dat een lening niet volledig wordt terugbetaald wordt voor een deel verrekend in de rente. De rente op consumptieve leningen wijzigt bij een aantal kredietverstrekkers overigens wel in positieve zin voor de consument. DEFAM en Interbank hebben de rente voor het doorlopend krediet bijvoorbeeld naar beneden aangepast in het laatste kwartaal van het jaar 2013.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.