Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Toename aantal consumenten met schuldenproblematiek

Toename aantal consumenten met schuldenproblematiek

Geld lenen is een van de oorzaken die kan leiden tot financiële problemen, maar ook andere oorzaken kunnen voor het ontstaan van schuldenproblematiek zorgen. Er is nog altijd sprake van een toename van de groep consumenten die te maken heeft met grote problemen op financieel gebied. In het jaar 2013 hebben zich bijna 90.000 personen aangemeld voor schuldhulpverlening in de eigen gemeente en dat waren een jaar eerder net geen 85.000 personen.

De gemiddelde schuld is eveneens toegenomen en is gestegen van een bedrag van 33.500 euro naar een bedrag van 37.700 euro. Deze cijfers zijn afkomstig van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het inkomen van huishoudens is verder gedaald en de gevolgen van de crisis worden steeds zorgwekkender. Meer mensen krijgen te maken met problematische schulden als gevolg van geld lenen en het niet betalen van vaste lasten. Dat wordt enerzijds veroorzaakt doordat consumenten niet altijd evengoed in staat zijn om zich aan te passen aan een lager inkomen. Anderzijds is vaak het inkomen gewoon te laag om alle rekeningen en aflossingen te betalen.

Een derde van de consumenten met een problematische financiële situatie heeft daarnaast ook nog te maken met andere problemen. Deze problemen kunnen zowel sociaal als psychisch van aard zijn. Het bieden van een concrete oplossing voor de schuldensituatie wordt bij de consumenten die met een combinatie van problemen te maken hebben nog moeilijker. In 2013 ging het om ongeveer 17.000 consumenten die naast schulden ook op andere gebieden te maken hebben met problemen.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.