Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Geld lenen stelsel voor studenten per 1 september van toepassing

Geld lenen stelsel voor studenten per 1 september van toepassing

Er is door de Eerste Kamer met een krappe meerderheid ingestemd met de invoering van het stelsel van geld lenen voor studenten. Het nieuwe leenstelsel zal met ingang van 1 september 2015 worden ingevoerd voor het hbo en de universiteit, waarbij de basisbeurs niet langer als gift onder voorwaarden wordt verstrekt, maar als een lening. Studenten worden daardoor vanaf het nieuwe studiejaar geconfronteerd met geld lenen om de studie en het levensonderhoud te kunnen bekostigen.

Het nieuwe geld lenen stelsel zal er naar verwachting toe leiden dat studenten na het afronden van de opleiding met een gemiddelde schuld te maken krijgen die gelegen is tussen 21.000 en 30.000 euro. De aanvullende beurs die bedoeld is voor studenten van wie de ouders een laag inkomen hebben, blijft overigens wel een gift die onder voorwaarden wordt verstrekt. Het gaat bij de invoering van het leenstelsel dan ook alleen om de basisbeurs die niet langer een gift zal zijn, maar een lening.

Op dit moment is er een basisbeurs voor uitwonende studenten van 286,15 euro en van 102,77 euro voor thuiswonende studenten. Deze bedragen zijn geldig tot en met augustus 2015. In totaal kunnen studenten aan hbo en universiteit een bedrag lenen van ongeveer 1.016 euro per maand.

De kans is aanwezig dat er meer studenten zullen zijn die in België gaan studeren, waar de kosten om te studeren veel lager liggen. Zo moet in vergelijking in Nederland ongeveer 1.00 euro meer per jaar betaald worden aan collegegeld en is het huren van een kamer in België ook voordeliger.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.