Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Per september geld lenen voor studie

Per september geld lenen voor studie

Met ingang van het nieuwe collegejaar geldt dat studenten geld moeten lenen in plaats van dat de basisbeurs onder voorwaarden gratis wordt toegekend. De studiefinanciering is namelijk met ingang van de maand september geen gift meer. De felle strijd die studenten hebben gevoerd om het leenstelsel tegen te houden, heeft geen succes gehad.

De overheid heeft de benaming studievoorschot in het leven geroepen en noemt het krediet een lening met voordelige voorwaarden. De studentenorganisaties zijn van mening dat alle studenten er op achter uit zullen gaan. De basisbeurs komt te vervallen en daarvoor in de plaats kom de optie om vrijwillig een lening aan te gaan bij DUO. De aanvullende studiefinanciering wordt niet als lening verstrekt, maar blijft onder voorwaarden een gift. Het bedrag dat studenten kunnen lenen voor het volgen van een studie bedraagt per maand maximaal 845,13 euro en voor het collegegeld kan een extra bedrag worden geleend van 162,58 euro per maand.

De lening wordt onder gunstige voorwaarden verstrekt met een aflossingstermijn van 35 jaar. Dat is twintig jaar langer dan de huidige termijn van aflossing. Voor leerlingen in het mbo geldt dat de studiefinanciering wel een gift blijft. Studenten kunnen voor aanvullende financiering in aanmerking komen als de beide ouders samen bruto niet meer verdienen dan 46.000 op jaarbasis. Het maximale bedrag van de aanvullende beurs is voor het komende collegejaar vastgesteld op 378 euro en als het diploma binnen de daarvoor gestelde termijn wordt behaald, dan wordt de aanvullende beurs automatisch een gift voor de student.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.