Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Trucje met studielening zorgt voor hogere hypotheek

Trucje met studielening zorgt voor hogere hypotheek

Vereniging Eigen Huis is een voorstander van het laten registreren van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie. Op dit moment worden studieschulden nog niet bij het BKR geregistreerd en dat heeft tot gevolg dat bij het aanvragen van een hypotheek de betreffende schuld buiten beschouwing blijft. Er zijn hypotheekadviseurs die klanten op de mogelijkheid wijzen een trucje toe te passen, waardoor er aanspraak gemaakt kan worden op een hogere hypotheek.

Bij het aanvragen van een hypotheek met NHG is het bijvoorbeeld zo dat een financiële verplichting die pas minimaal een jaar na het afsluiten van een hypothecaire lening begint, niet meegeteld hoeft te worden bij het berekenen van het maximale bedrag dat verkregen kan worden. Vereniging Eigen Huis pleit voor het aanpassen van deze regel, want nu kunnen starters in principe een duurdere woning aanschaffen. Er kunnen zich dan betalingsproblemen voordoen doordat er bij het afsluiten van de maximale hypotheek geen rekening is gehouden met de maandelijkse lasten voor het aflossen van de studieschuld.

Door de studieschulden bij het BKR te registreren kan voorkomen worden dat er in de toekomst betalingsproblemen ontstaan. Tot op heden heeft de politiek zich op het standpunt gesteld dat een registratie bij het BKR niet nodig is, omdat een studieschuld pas afbetaald hoeft te worden op het moment dat er voldoende inkomsten zijn. Bij andere schulden is het zo dat deze doorgaans direct afbetaald moeten worden en daarom wel geregistreerd worden en meegenomen worden bij het bepalen van de maximale hypotheek. VEH heeft nu een oproep gedaan aan de Tweede Kamer en aan minister Bussemaker om studieschulden te laten registreren bij het BKR.

 


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.