Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Geld lenen slogan kent weinig effect

Geld lenen slogan kent weinig effect

De meeste consumenten zijn wel bekend met de slogan ‘Let op! Geld lenen kost geld’, maar het blijkt dat deze waarschuwing weinig effect heeft op het al dan niet afsluiten van een krediet. Deze conclusie heeft de Autoriteit Financiële Markten getrokken naar aanleiding van een onderzoek dat in samenwerking met het ministerie van Financiën is uitgevoerd. Vanaf 2009 is het voor kredietverstrekkers verplicht om de slogan te vermelden. De waarschuwing is bedoeld om consumenten te laten nadenken over het maken van een keuze om geld te lenen of niet. Daarbij wordt de consument via de slogan erop gewezen dat er bij het afsluiten van een krediet gevolgen zij, namelijk dat het geld kost.

Er is een experiment uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen sprake is van ander gedrag bij het afsluiten van een lening en evenmin was er sprake van invloed op de houding van de consument als het gaat om geld lenen. Overigens is wel gebleken dat 80 procent van de respondenten het als positief ervaart dat er sprake is van een verplichting aan kredietverstrekkers om consumenten te waarschuwen dat geld lenen ook geld kost.

Het rapport dat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld, laat overigens ook andere effecten zien. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de waarschuwing er wel toe leidt dat consumenten een krediet als minder positief ervaren. Bovendien kan de slogan een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van krediet. Het rapport van de AFM kan als een tussenstap beschouwd worden. Er gaat nu gekeken worden of er ook nog extra maatregelen genomen kunnen worden ten aanzien van de bewustwording van kredieten.


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.