Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Singles lenen vaker geld voor huis zonder overlijdensrisicoverzekering

Singles lenen vaker geld voor huis zonder overlijdensrisicoverzekering

Er zijn steeds meer singles die geld lenen voor een huis zonder daarbij een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering voorziet in de mogelijkheid dat nabestaanden na het overlijden van de eigenaar van de woning in staat zijn om de woonlasten door te betalen. Er wordt dan een uitkering verstrekt aan de nabestaanden die daarmee de hypotheeklasten kunnen dragen. Het is tot 1 januari 2018 voor iedereen die geld leende met NHG een verplichting om tevens een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Tegenwoordig worden er hypotheek afgesloten met een annuïtaire of lineaire verplichting, waarmee direct al gestart wordt met het aflossen van de hypotheek. Bovendien kunnen consumenten niet meer lenen dan 100% van de waarde van het huis, zodat het overlijdensrisico in dat opzicht wordt beperkt.

Bij het overlijden van een alleenstaande is er vaak al een deel van de hypotheek op het huis afbetaald, zodat de noodzaak om een verzekering af te sluiten voor nabestaanden minder aanwezig is. De overlijdensrisicoverzekering is echter wel belangrijk indien nabestaanden niet in staat zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Overigens blijkt dat partners die gezamenlijk een huis kopen nog altijd wel een dergelijke verzekering afsluiten om het risico van overlijden te dekken. Er valt na het overlijden vaak een inkomen weg en dan is het niet altijd meer mogelijk voor de partner om aan de verplichting van de hypotheek te voldoen. Het is altijd aan te raden om een goede afweging te maken om wel of niet bij geld lenen voor een huis een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.


Menu

Over geld lenen

Overzicht aanbieders

(Goedkoper) lenen zonder zorgen?

Vraag geheel vrijblijvend
offertes op maat aan.