Let op! Geld lenen kost geld.

Lening aanbieders

Geld lenen met persoonlijke lening populair

Geld lenen met persoonlijke lening populair

Geld lenen op basis van een persoonlijke lening lijkt voor de consument momenteel interessanter te zijn dan een doorlopend krediet. Het aantal aanvragen van een persoonlijke lening in vergelijking met die voor een doorlopend krediet is significant groter. In het afgelopen jaar is bij kredietverstrekker Becam bijvoorbeeld 80% van de aanvragen voor een persoonlijke lening geweest. Een aantal jaren terug was het doorlopend krediet nog in trek bij de consument. Er is overigens een reden voor de ommezwaai te bedenken en dat verklaart ook waarom geld lenen met een persoonlijke lening populair is geworden. Dat komt namelijk door de verandering in de rente. Het was altijd zo dat er bij een doorlopend krediet sprake is van een variabele rente.

Het rentepercentage daarvan lag lager dan die voor een persoonlijke lening, waarbij er sprake is van een vast rentepercentage tijdens de hele looptijd. In 2016 is er al een verandering merkbaar geweest, waarbij de situatie zich heeft omgekeerd. Het blijkt dat de vaste rente voor een persoonlijke lening lager ligt dan van een doorlopend krediet. Daar komt bij dat een persoonlijk krediet een aflopend karakter heeft. Het is duidelijk wanneer de lening is afgelost en dat is bij een doorlopende lening niet zo. Hier mogen steeds weer bedragen van worden opgenomen. Er hoeft wat dat betreft dus geen einde aan te komen. Het is nu voor veel consumenten aantrekkelijker om gedurende een vaste periode een laag vast bedrag aan rente te betalen. Bovendien worden de regels voor een doorlopend krediet ook steeds strenger.